19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Anunţuri / Comunicate

Nr. 2006 /05.08.2020 Anunț achiziție directă În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și art 43 din HG nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a…
COMUNICAT având în vedere declararea stării de urgență datorită epidemiei de Coronavirus - COVID-19, vă comunicăm următoarele: Se amână primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe…
Protejați-vă, evitați contactul direct! Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens,…
Nr. 656 din 10.03.2020 Anunț! privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea valorificării unor bunuri-mijloace fixe scoase din funcțiune aparținînd Comunei Ardusat Comuna Ardusat, Județul Maramureș organizează licitație publică…
PUBLICAȚIE Având în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin…
PUBLICAȚIE Avînd în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin…
Pagina 1 din 5
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.