07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Anunț achiziție directă execuţie de lucrări de reabilitare clădire REMIZA PSI în Comuna Ardusat, sat Ardusat

09 August 2021
Anunț achiziție directă

În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și art 43 din HG nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Comuna Ardusat, cu sediul în Ardusat str. Principală nr 30, județul Maramureș, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț pentru execuție lucrări la obiectivul de investiții Reabilitare clădire REMIZA PSI Ardusat.
Tip anunț Achiziție directă
Tipul contractului Lucrari / Executare
Cod CPV 45453100-8 Lucrări de renovare

Descrierea succintă a contractului de achiziție
Prin contractul de fata se doreste executia de lucrări de reabilitare clădire REMIZA PSI in Comuna Ardusat sat Ardusat, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Sursa de finanțare: Bugetul local
Valoare estimată: 134.000 lei

Achiziționarea lucrărilor se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic SICAP.

Conditii de participare:
Oferta prezentată de ofertant va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini.
Oferta va fi întocmită astfel în cât să se poată verifica corespondența cu specificațiile din caietul de sarcini și va fi exprimată în lei fără TVA.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile

Oferta prezentată va conține următoarele:
  1. Oferta însoțită de listele de cantități de lucrări.
  2. Certificat constatator ONRC din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitatea care face obiectul contractului.
  3. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă.
  4. Declarație privind însușirile tehnice.

Înregistrarea ofertei în catalogul electronic SICAP pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie.

Termenul limită de depunere ofertă 16.08.2021.

Oferta va fi depusă la sediul la sediul Primăriei Comunei Ardusat, cu mențiunea Ofertă pentru lucrare Reabilitare și Modernizare străzi, concomitent se va publica și în catalogul electronic SICAP sub denumirea Lucrări de Reabilitare și Modernizare străzi cod CPV 45453100-8 Lucrări de renovare Nepublicarea în SICAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractantă, atrage respingerea ofertei depuse la sediu.

Documentația de atribuire este disponibilă pe site www.comuna-ardusat.ro.

Comuna ARDUSAT,
Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Întocmit,
Consilier achiziții,
Marchiș Marioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.