05 Iunie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind desfășurarea sedinței Ordinare a Consiliului local al Comunei Ardusat, din data de 25.09.2019

19 Septembrie 2019
PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a UAT sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În data de 25.09.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat,

având următoarea propunere de ORDINE DE ZI:
  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
  2. Proiect de hotărîre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ardusat nr. 25/2015 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a SMID MM, a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș și a Caietului de sarcini privind delegarea în zona de colectare Sârbi - inițiator proiect primar Rus Ciprian – Vasile
  3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni -inițiator proiect primar Rus Ciprian – Vasile
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat pentru anul 2020 - inițiator proiect primar Rus Ciprian – Vasile
  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardusat, însușit de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 6/2011 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ardusat. - inițiator proiect primar Rus Ciprian – Vasile
  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ardusat în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ardusat. - inițiator proiect primar Rus Ciprian – Vasile
  7. Întrebări, dezbateri diverse.
 
Ardusat, 19.09.2019
Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.