23 Octombrie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind desfășurarea sedinței Ordinare a Consiliului local al Comunei Ardusat, din data de 31.07.2019

24 Iulie 2019
PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a UAT sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În data de 31.07.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

avînd următoarea propunere de ORDINE DE ZI:
  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local a comunei Ardusat pe anul 2019’’ - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardusat - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  4. Întrebări, dezbateri diverse.
 
Ardusat, 24.07.2019
Primar,
Rus Ciprian-Vasile
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.