05 Iunie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind desfășurarea sedinței Ordinare a Consiliului local al Comunei Ardusat, din data de 31.10.2019

24 Octombrie 2019
PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a UAT sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În data de 31.10.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

având următoarea propunere de ORDINE DE ZI:
  1. Aprobarea procesului verbal a ședinței anterioare din 25.09.2019
  2. Proiect de hotărîre privind aprobarea cofinanţării cu 1 % a contractului de Asistenţă Tehnică „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020” - inițiator proiect primar Rus Ciprian - Vasile
  3. Proiect de hotărâre privind hotărârea Consiliului Local al comunei Ardusat pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, din domeniul public al comunei Ardusat, în domeniul public al statului -inițiator proiect primar Rus Ciprian - Vasile
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a comuniei Ardusat la trimestrul III.2019 - inițiator proiect primar Rus Ciprian - Vasile
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Ardusat pe anul 2019 - inițiator proiect primar Rus Ciprian - Vasile
  6. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ardusat, județul Maramures - inițiator proiect primar Rus Ciprian - Vasile
  7. Întrebări, dezbateri diverse.
 
Ardusat, 24.10.2019
Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.