23 Octombrie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 19.04.2019

12 Aprilie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 1153 / 12.04.2019

PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate"’.

În data de 19.04.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr.14 din 12.04.2019, avînd următoarea:
ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019; - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local a comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de ,,Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii , inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”-pentru comuna Ardusat, jud. Maramures”. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  5. Întrebări, dezbateri diverse.
Ardusat, 12.04.2019

Primar,
Rus Ciprian-Vasile
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.