23 Septembrie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 25.03.2019

19 Martie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr.782/18.03.2019

PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, ,,Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate’’.

În data de 25.03.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr.11 din 18.03.2019, avînd următoarea:
ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Ardusat pentru următoarele trei luni Aprilie2019-Iunie 2019 - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 30.000 lei din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2019. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  4. Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2018 a Viceprimarului. Comunei Ardusat.
  5. Prezentarea Rapoartelor de activitate a Consilierilor locali ai Comunei Ardusat anul 2018
  6. Întrebări, dezbateri diverse.

Ardusat,
18.03.2019
Primar, 
Rus Ciprian-Vasile
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.