Imprimă această pagină

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 27.06.2019

21 Iunie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 1717 / 21.06.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art, 39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
"Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate".

În data de 27.06.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr. 25 din 21.06.2019, având următoarea:
ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare și realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramureș” - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni (iulie-august-septembrie 2019) - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  4. Întrebări, dezbateri diverse.
Ardusat, 21.06.2019
Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)