05 Iunie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 28.02.2019

20 Februarie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 419/20.02.2019

PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate"’.
În data de 28.02.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr.7 din 20.02.2019, avînd următoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare la data de 31.12.2018. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al comunei Ardusat, către Școala gimnazială Ardusat, jud. Maramureș. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  3. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului Primarului privind starea economica, socială și de mediu a comunei Ardusat pentru anul 2018. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  4. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati la finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Modernizare străzi Șiru Mic și Șiru Mare în localitatea Ardusat, Comuna Ardusat, județul Maramureș".
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat si a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES" - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile
  7. Informare privind situatia persoanelor fizice si juridice care inregistrează obligații fiscale la data de 30.12.2018.
  8. Întrebări, dezbateri diverse.


Ardusat, 20.02.2019
Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.