05 Iunie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 30.01.2019

23 Ianuarie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr.169 / 23.01.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, ,,Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate’’.
În data de 30.01.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr.2 din 23.01.2019, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi Maramureș în Raportul de audit nr 1563/29.11.2018 și a deciziei nr 38/2018 încheiate în urma misiunii de audit a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017 la UAT Comuna Ardusat. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  2. Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului „REALIZARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA ARIEȘUL DE CÂMP,COMUNA ARDUSAT JUDEȚUL MARAMUREȘ” - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ardusat până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2023. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 9 luni (pînă la 31.12.2019) a scrisorii de garanție bancară nr. IG 113305877 din 02.11.2011 în valoare de 2.420.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor derulate prin P.N.D.R. - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de pornire la licitatie, pentru masa lemnoasa pe picior din partida 1345820 P aferenta anului 2019-UAT Comuna ARDUSAT - inițiator proiect, primar Rus Ciprian-Vasile.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de achiziție ,,Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii , inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”-pentru comuna Ardusat, jud. Maramures” - inițiator proiect, primar Rus Ciprian-Vasile.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare
  8. Întrebări, dezbateri diverse.

Ardusat, 23.01.2019
Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.