23 Octombrie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 31.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 1470 / 23.05.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
"Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate".

În data de 31.05.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr. din 20 din 23.05.2019, avînd următoarea:
ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Ardusat; - inițiator proiect primar, Rus Ciprian-Vasile.
  3. Întrebări, dezbateri diverse.
Ardusat, 23.05.2019
Primar,
Rus Ciprian-Vasile
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.