COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

PUBLICAȚIE: privind organizării sedinței ordinară a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 28.12.2018

20 Decembrie 2018
Nr. 3164/20.12.2018

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate".
În data de 28.12.2018, orele 10:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr. 81 din 20.12.2018, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind implementarea unor obligații și angajamente referitoare la serviciul de salubrizare pentru atingerea indicatorilor minimi de performantă prevăzuți în Anexa 7 la Legea nr.211/2011; - inițiator proiect Rus Ciprian-Vasile.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a comunei Ardusat pentru anul școlar 2019-2020; - inițiator proiect Rus Ciprian-Vasile.
  3. Proiect hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Ardusat pentru următoarele trei luni; - inițiator proiect Rus Ciprian-Vasile.
  4. Întrebări, dezbateri diverse.

Ardusat, 20.12.2018

Primar,
Rus Ciprian-Vasile
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.