07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul final la examenul organizat în data de 06.09.2021 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

06 Septembrie 2021
Rezultatul final

la examenul organizat în data de 06.09.2021 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Conform art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:
Nr. crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul probei
1. 2367/18.08.2021 Compartiment asistenta sociala 89.00 98.00 187.00 Admis
2. 2385/18.08.2021 Compartiment achizitii 93.00 98.00 191.00 Admis

Afişat azi 06.09.2021, ora 10:00 la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs,
Mărieș Oana Augusta Teodora
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.