07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism - cadastru

06 Septembrie 2021
Rezultatul probei interviului

la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism - cadastru

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanțade Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. crt. Nr. Formular de înscriere / Funcţia publică / Structura Punctajul probei interviului Rezultatul probei interviului
1 2335/12.08.2021 / Consilier, clasa I, grad profesional superior / Compartiment urbanism-cadastru 75.00 Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi, 06.09.2021, ora 13:00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs
Marchiș Marioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.