07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul probei interviului la examenul organizat în data de 01.09.2021 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

01 Septembrie 2021
Rezultatul probei interviului
la examenul organizat în data de 01.09.2021 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanțade Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. crt.  Nr. Formular de înscriere / Funcţia publică / Structura  Punctajul probei interviului  Rezultatul probei interviului 
1.  2367/18.08.2021 / Consilier, clasa I, grad profesional principal / Compartiment asistență socială  98  admis 
2.  2385/18.08.2021 / Consilier asistent, clasa I, grad profesional asistent Compartiment achizitii  98 admis 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi, 01.09.2021, ora 15,00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar comisie concurs
Mărieș Oana Augusta Teodora
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.