07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul probei scrise a examenului organizat în data de 01.09.2021, în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

01 Septembrie 2021
Rezultatul probei scrise
a examenului organizat în data de 01.09.2021, în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 60, art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. crt. Nr. înregistrare al dosarului candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 2367/18.08.2021 / Consilier, clasa I, grad profesional principal / Compartiment asistență socială 89,00 admis
2. 2385/18.08.2021 / Consilier asistent, clasa I, grad profesional asistent Compartiment achizitii 93,00 admis

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 6.09.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 01.09.2021, ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Ardusati.

Secretar,
Mărieș Oana Augusta Teodora
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.