07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism - cadastru

06 Septembrie 2021
Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism - cadastru

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art 60, art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. crt. Nr. înregistrare al dosarului candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 2335/12.08.2021 / Consilier, clasa I, grad profesional superior / Compartiment urbanism-cadastru 89,50 ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 06.09.2021, ora 12:00 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 06.09.2021, ora 11:50 la sediul Primăriei comunei Ardusat.

Secretar,
Marchiș Marioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.