07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism-cadastru

30 August 2021
Primăria Comunei Ardusat
Comisia de concurs
Nr. 2482/30.08.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism-cadastru

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere, în conformitate cu prevederile art. 67¹ din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
Nr. crt. Numar de inregistrare al dosarului candidatului Rezultatul selecției dosarelor Observatii
1. 2335/12.08.2021 / Consilier ,clasa I, grad profesional superior / Compartiment urbanism-cadastru Admis  

Candidații declarați admiși,conform art. 618 alin. (11) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ vor susţine proba scrisă în data de 06.09.2021,ora 10 la sediul Primăriei Comunei Ardusat.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 30.08.2021, ora 10 la sediul Primăriei Comunei Ardusat.

Secretar comisie,
Marchiș Marioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.