05 Iunie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Anunţuri / Comunicate

PUBLICAȚIE Având în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA ARDUSAT Nr. 1717 / 21.06.2019 PUBLICAȚIE Având în vedere prevederile art, 39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA ARDUSAT Nr. 1470 / 23.05.2019 Convocare ședinta de îndată din data de 11.06.2019 Primarul Comunei ARDUSAT, În temeiul art,39 alin (4) din Legea 215/2001 republicată privind…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA ARDUSAT Nr. 1470 / 23.05.2019 PUBLICAȚIE Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA ARDUSAT Nr. 1175 / 16.04.2019 ANUNȚ PUBLIC SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI DIN DISPOZITIA NR. 14 / 12.04.2019 Rus Ciprian-Vasile – primar al comunei Ardusat,judetul Maramureș: Având…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA ARDUSAT Nr. 1153 / 12.04.2019 PUBLICAȚIE Avînd în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,…
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.