07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Anunţuri / Comunicate

Primăria Comunei Ardusat Comisia de concurs Nr. 2482/30.08.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier,…
Primăria Comunei Ardusat Comisia de concurs Nr. 2483/30.08.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuţie vacante de consilier,…
Primăria Comunei Ardusat Comisia de concurs Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 01.09.2021 în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din…
Anunț achiziție directă În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și art 43 din HG nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la…
Aducem la cunoştinţa tuturor fermierilor interesaţi că, la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, au fost elaborate şi actualizate documentele informative şi de ghidare aplicabile în 2021, pentru accesarea măsurilor…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA ARDUSAT Nr. 1220 / 05.04.2021 PROCES VERBAL Astăzi, 05 Aprilie 2021 comisia constituită în baza Dispoziției primarului nr. 25 din 26.02.2021 privind constituirea comisiei de licitație…
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.