03 Iunie 2023

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Anunț privind concursul de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ardusat

06 August 2021
Anunț
privind concursul de recrutare organizat în baza art.II. din Legea 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru combaterea efectelor pandemiei de COVI-19 pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ardusat

Primăria Comunei Ardusat va demara procedura de organizare și desfășurare a concursului de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate a primarului, cu durată normală a timpului de muncă, după cum urmează:
  • 1 post Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul urbanism cadastru, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism sau construcții, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

  • 1 post Consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul financiar contabil, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice nu este necesară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Concursul va consta în 3 probe, respectiv, selecția dosarelor, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 06.09.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Ardusat, strada Principală, nr. 30, interviul se va susține în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Ardusat, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,respectiv până la data de 25.08.2021 inclusiv.

Data publicării anunțului 06.08.2021 pe pagina de internet a UAT Comuna Ardusat: www.comuna-ardusat.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mărieș Oana Augusta Teodora, secretar ceneral al comunei Ardusat, telefon 0262- 265241, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Primarul Comunei Ardusat
Ciprian-Vasile Rus
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.