07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârile Consiliului local

privind mandatarea ADIGIDM in vederea realizarii demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea si coordonarea activitatii de valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri de ambalaje din deseurile municipale impreuna cu deseurile municipale din aceeasi materiale
privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei ARDUSAT
privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES"
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ardusat, județul Maramures
privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a comuniei Ardusat la trimestrul III.2019
privind trecerea unui imobil teren în suprafaţă de 168 mp, înscris în cf. 51258, nr cadastral 51258, situat în comuna Ardusat, din domeniul public al comunei Ardusat în domeniul public al statului
privind aprobarea cofinanţării cu 1 % a contractului de Asistenţă Tehnică „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020”
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ardusat în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ardusat pentru anul școlar 2019-2020
pentru actualizarea listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardusat, însușit de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 6/2011 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ardusat
privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat pentru anul 2020
privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ardusat nr. 25/2015 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a SMID MM, a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș și a Caietului de sarcini privind delegarea în zona de colectare Sârbi
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a comuniei Ardusat la Semestrul II.2019
privind revocarea Hotărârii Consiliului local a comunei Ardusat nr. 19 pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat
privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019
Pagina 1 din 4
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.