27 Septembrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârile Consiliului local

privind aprobarea prețului de pornire la licitație, pentru masa lemnoasă pe picior din partida 1345820 P aferentă anului 2019-UAT Comuna ARDUSAT
privind aprobarea prelungirii cu 9 luni (pînă la 31.12.2019) a scrisorii de garanție bancară nr. IG 113305877 din 02.11.2011 în valoare de 2.420.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor derulate prin P.N.D.R
privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ardusat până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2023
privind implementarea proiectului "REALIZARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA ARIEȘUL DE CÂMP,COMUNA ARDUSAT JUDEȚUL MARAMUREȘ"
privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi Maramureș în Raportul de audit nr 1563/29.11.2018 și a deciziei nr 38/2018 încheiate în urma misiunii de audit a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017 la UAT Comuna Ardusat
privind aprobarea modului de exploatare si valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT pentru anul 2019
privind actualizarea Anexei nr 3 Taxe speciale la HCL nr 25/31.10.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 la nivelul comunei ARDUSAT
privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni
privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățămînt preuniversitar de stat de pe raza comunei Ardusat, Jud.Maramureș pentru anul școlar 2019-2020
privind implementarea unor obligații și angajamente referitoare la serviciul de salubrizare pentru atingerea indicatorilor minimi de performantă prevăzuți în Anexa 7 la Legea nr.211/2011
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT pentru microbuzele școlare MM 07 BIF și MM 09 WZB
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ardusat, județul Maramureș
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG 113305877 din 02.11.2011 în valoare de 2.420.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor derulate prin P.N.D.R.
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 4 / 29.01.2016 pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi Șiru Mic și Șiru Mare în localitatea Ardusat, Comuna Ardusat,județul Maramureș"
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT Comuna Ardusat, Judetul Maramures pentru anul 2019
privind aprobarea ACORD/PROTOCOL DE ÎNFRĂȚIRE ȘI PARTENERIAT între Comuna Ardusat și satul Domulgeni, raionul Florești din Republica Moldova
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 la nivelul comunei ARDUSAT
privind rectificarea bugetului U.A.T.Comuna Ardusat, trim. IV anul 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției privind ”INSTALARE SISTEME DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA ARDUSAT”
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.