27 Septembrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârile Consiliului local

privind aprobarea deschiderii unei balastiere in perimetrul râului Someș , comuna Ardusat, Judetul Maramureș
privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. VITAL S.A.
privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT pentru anul 2019
privind rectificarea bugetului U.A.T.Comuna Ardusat, trim. III-IV anul 2018
privind aprobarea Caietului de sarcini, a Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria administrativ –teritorială Comuna ARDUSAT
privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul primăriei comunei Ardusat
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
privind aprobarea participării Comunei Ardusat la constituirea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş"
privind transformarea funcţiei publice vacante de Consilier juridic, grad profesional debutant, în funcţia publică de Consilier juridic, grad profesional superior și a funcției publice vacante de Consilier grad profesional debutant – Compartiment resurse umane stare civilă, în funcția publică Consilier grad profesional superior cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare anuale alocate
Pagina 4 din 4
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.