COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Proces - Verbal final încheiat astăzi, 20.11.2020 privind modalitatea de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent medical comunitar comuna Ardusat, judetul Maramures

20 Noiembrie 2020
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 3018 / 20.11.2020

Proces – Verbal final

încheiat astăzi, 20.11.2020 privind modalitatea de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent medical comunitar comuna Ardusat, judetul Maramures

În urma desfăşurării probei scrise în ziua 20.11.2020, membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispoziţia primarului nr.50 din 28.10.2020 pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacantă de Asistent medical comunitar comuna Ardusat, judetul Maramures, au stabilit punctajele finale pentru candidați şi au decis rezultatele finale ale concursului, după cum reiese din centralizatorul nominal cu notele obţinute la fiecare dintre probele concursului de candidati, astfel :
  Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Pop Georgeta 90 puncte 70 puncte 160 puncte admis

Au fost parcurse etapele de organizare a concursului prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,, cu modificările şi completările ulterioare,, respectiv selecţia dosarului înscris, proba scrisă şi interviul, conform Raportului final al concursului, anexat la prezentul proces verbal.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: Pop Bogdan ………………………

Membrii:
Nicoară Alina-Amalia …………………..
Zah Marian Sorina-Marinela …………………

Secretar: Marchis Marioara………………………….
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.