Imprimă această pagină

Rezultatele la proba de interviu a concursului de recrutare organizat în data de 20.11.2020 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent medical comunitar comuna Ardusat, Județul Maramureș

20 Noiembrie 2020
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 3016 / 20.11.2020

Rezultatele la proba de interviu

a concursului de recrutare organizat în data de 20.11.2020 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent medical comunitar comuna Ardusat, Județul Maramureș


În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1. Pop Georgeta 70 puncte admis

Conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare după afișarea rezultatelor candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului. la secretarul comisiei se soluționare a contestațiilor, primăria comuna ARDUSAT.

Afişat astăzi, 20.11.2020 ora 15:30 la sediul Primăriei ARDUSAT

Secretar comisie de concurs:
Marchiș Mărioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)