05 Iunie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatele la proba de interviu a concursului de recrutare organizat în data de 24.10.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș

24 Octombrie 2019
PRIMARIA Comuna Ardusat
Comisia de concurs
Nr. 2942/24.10.2019

Rezultatele la proba de interviu
a concursului de recrutare organizat în data de 24.10.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș

În conformitate prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ și dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1. Mărieș Oana Teodora Augusta 72,80 admis

Conform art. 618 alin. (14) din OUG 57/2019 privind codul administrativ sunt declarați admiși la proba de interviu candidații care au obținut minimum 70 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere.

Conform art. 618 alin. (16) din OUG 57/2019 privind codul administrativ după afișarea rezultatelor candidații nemulțumiți pot face contestație.

Conform art.63 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei de interviu, la secretarul comisiei se soluționare a contestațiilor la Primăria comunei Ardusat.

Afişat astăzi, 24.10.2019 ora 15.00 la sediul Primăriei ARDUSAT.

Secretar comisie de concurs: Marchiș Mărioara

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.