Imprimă această pagină

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent medical comunitar comuna Ardusat, Județul Maramureș, din data de 20.11.2020 - proba scrisă

20 Noiembrie 2020
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 3013 / 20.11.2020

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent medical comunitar comuna Ardusat, Județul Maramureș, din data de 20.11.2020 - proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă Rezultatul probei scrise
1. Pop Georgeta 90 puncte admis

Conform art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

Conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare după afișarea rezultatelor candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului. la secretarul comisiei se soluționare a contestațiilor, primăria comuna ARDUSAT.

Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține interviul în data de 20.11.2020 ora 12:30 la sediul Primăriei ARDUSAT,

Afişat astăzi, 20.11.2020 ora 12:00 la sediul Primăriei ARDUSAT

Secretar comisie de concurs:
Marchiș Mărioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)