05 Iunie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș, din data de 24.10.2019 - proba scrisă

24 Octombrie 2019
PRIMARIA Comuna Ardusat
Comisia de concurs
Nr. 2939 /24.10.2019

Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș, din data de 24.10.2019 - proba scrisă

În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ si dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă Rezultatul probei scrise
1. Mărieș Oana Teodora Augusta 76 admis

Conform art. 618 alin. (14) din OUG 57/2019 privind codul administrativ sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere.

Conform art. 618 alin. (16) din OUG 57/2019 privind codul administrativ după afișarea rezultatelor candidații nemulțumiți pot face contestație.

Conform art.63 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei se soluționare a contestațiilor, primăria comuna ARDUSAT.

Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține interviul 25.10.2019 ora 15,00 la sediul Primăriei ARDUSAT.

Afişat astăzi, 24.10.2019 ora 13.00 la sediul Primăriei ARDUSAT

Secretar comisie de concurs: Marchiș Mărioara

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.