22 Aprilie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ardusat

13 Noiembrie 2020
PRIMARIA Comuna Ardusat
Comisia de concurs
NR. 2955 din13.11.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ardusat, jud. Maramureș din data de 20.11.2020 - proba scrisă


Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Pop Georgeta Admis -

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.11.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Ardusat,jud.Maramureș.

Afişat astăzi 13.11.2020, 14:00, la sediul Primăriei comunei ARDUSAT.

Secretar comisie de concurs:
Marchiș Marioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.