07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

August 2018

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 4 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 18 din 31.08.2018

privind aprobarea Caietului de sarcini, a Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria administrativ –teritorială Comuna ARDUSAT

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 17 din 31.08.2018

privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul primăriei comunei Ardusat

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 16 din 14.08.2018

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Carieră
Super User

PROCES VERBAL FINAL: privind modalitatea de desfăşurare concursului organizat pentru promovare în grad profesional imediat superior a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, Compartimentul Asistență socială

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 2082 / 08.08.2018

Proces – Verbal final
încheiat astăzi 08.08.2018,

privind modalitatea de desfăşurare concursului organizat pentru promovare în grad profesional imediat superior a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I Compartimentul Asistență socială, grad profesional asistent din cadrul Comunei Ardusat

În urma desfăşurării probei scrise în ziua 08.08.2018, membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispoziţia primarului nr.45/01.08.2018 pentru concursul organizat în vederea promovare în grad profesional imediat superior a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I Compartimentul Asistență socială, grad profesional asistent din cadrul Comunei Ardusat au stabilit punctajele finale pentru candidată şi au decis rezultatele finale ale concursului, după cum reiese din centralizatorul nominal cu notele obţinute la fiecare dintre probele concursului de candidată, astfel :

Rezultate 1 - 4 din 4

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.