07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Octombrie 2018

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 9 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 28 din 31.10.2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 4 / 29.01.2016 pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi Șiru Mic și Șiru Mare în localitatea Ardusat, Comuna Ardusat,județul Maramureș"

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 27 din 31.10.2018

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT Comuna Ardusat, Judetul Maramures pentru anul 2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 26 din 31.10.2018

privind aprobarea ACORD/PROTOCOL DE ÎNFRĂȚIRE ȘI PARTENERIAT între Comuna Ardusat și satul Domulgeni, raionul Florești din Republica Moldova

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 25 din 31.10.2018

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 la nivelul comunei ARDUSAT

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 24 din 31.10.2018

privind rectificarea bugetului U.A.T.Comuna Ardusat, trim. IV anul 2018

Dispozițiile Primarului
Super User

Dispoziţia nr. 62 din 23.10.2018

privind convocarea Consiliului Local al Comunei ARDUSAT în ședința ordinară din data de 31.10.2018

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind organizării sedinței ordinară a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 31.10.2018

Nr. 2619/23.10.2018

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate".

Carieră
Super User

ANUNŢ: privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, pe perioada nedeterminată, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din Cadrul Compartimentului juridic

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ardusat cu sediul in: loc.Ardusat, str.Principală, nr. 30, jud. Maramureș in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioada nedeterminata pentru functie publică:

Denumirea postului
  1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din Cadrul Compartimentului juridic

Carieră
Super User

ANUNŢ: privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, pe perioada nedeterminată, de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Resurse umane - stare civilă

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ardusat cu sediul in: loc.Ardusat, str.Principală, nr. 30, jud. Maramureș in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioada nedeterminata pentru functie publică:

Denumirea postului
  1. Consilier, clasa I,  grad profesional superior din cadrul Compartimentului Resurse umane - stare civilă

Rezultate 1 - 9 din 9

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.