07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Noiembrie 2018

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 12 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 31 din 26.11.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT pentru microbuzele școlare MM 07 BIF și MM 09 WZB

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 30 din 26.11.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ardusat, județul Maramureș

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 29 din 26.11.2018

privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG 113305877 din 02.11.2011 în valoare de 2.420.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor derulate prin P.N.D.R.

Anunţuri / Comunicate
Super User

Convocare ședința ordinară, 29.11.2018 - ora 12:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT 
Nr. 2892 / 21.11.2018

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate"’.

Dispozițiile Primarului
Super User

Dispoziţia nr. 69 din 21.11.2018

privind convocarea Consiliului Local al Comunei ARDUSAT în ședința ordinară din data de 29.11.2018

Consiliul local
Super User

Carieră
Super User

Rezultatul soluționării contestațiilor depuse cu privire la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, cls. I, grad superior la Compartiment juridic, din data de 09.11.2018

PRIMĂRIA ARDUSAT
NR. 2805/12.11.2018

Rezultatul soluționării contestațiilor depuse cu privire la proba scrisă

a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, cls. I, grad superior la Compartiment juridic, din data de 09.11.2018 - proba scrisă

În conformitate cu dispoziţiile art. 67 din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatele contestațiilor: nr. 2792/12.11.2018 și nr.2793/12.11.2018 depuse cu privire la proba scrisă a concursului organizat în data de 09.11.2018:

Carieră
Super User

REZULTATELE FINALE obţinute de candidații la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, grad superior la Compartiment Resurse umane-stare civilă, desfășurat în 12.11.2018

PRIMĂRIA ARDUSAT
NR. 2802/12.11.2018

REZULTATELE FINALE

obţinute de candidații la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, grad superior la Compartiment Resurse umane-stare civilă, desfășurat în 12.11.2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 62 din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale obţinute de candidații la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, cls. I, grad superior la Compartiment resurse umane-stare civilă, desfășurat în data de 12.11.2018

Carieră
Super User

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, cls. I, grad superior la Compartimentul juridic, din data de 09.11.2018 - proba scrisă

PRIMARIA ARDUSAT
NR. 2786 din 09.11.2018

Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, cls. I, grad superior la Compartiment Juridic,
din data de 09.11.2018 - proba scrisă

În conformitate cu dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completlirile ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Carieră
Super User

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, cls. I, grad superior la Compartiment Resurse umane-stare civilă

PRIMARIA ARDUSAT
NR. 2732 din 02.11.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, cls. I, grad superior la Compartiment Resurse umane-stare civilă, din data de 12.11.2018 - proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Carieră
Super User

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, cls. I, grad superior la Compartiment Juridic

PRIMARIA ARDUSAT
NR. 2731 din 02.11.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, cls. I, grad superior la Compartiment Juridic, din data de 09.11.2018 - proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Rezultate 1 - 12 din 12

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.