07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Decembrie 2018

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 7 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 37 din 28.12.2018

privind aprobarea modului de exploatare si valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT pentru anul 2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 36 din 28.12.2018

privind actualizarea Anexei nr 3 Taxe speciale la HCL nr 25/31.10.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 la nivelul comunei ARDUSAT

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 35 din 28.12.2018

privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 34 din 28.12.2018

privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățămînt preuniversitar de stat de pe raza comunei Ardusat, Jud.Maramureș pentru anul școlar 2019-2020

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 33 din 28.12.2018

privind implementarea unor obligații și angajamente referitoare la serviciul de salubrizare pentru atingerea indicatorilor minimi de performantă prevăzuți în Anexa 7 la Legea nr.211/2011

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind organizării sedinței ordinară a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 28.12.2018

Nr. 3164/20.12.2018

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate".

Dispozițiile Primarului
Super User

Dispoziţia nr. 77 din 17.12.2018

privind convocarea Consiliului Local al Comunei ARDUSAT în ședința de indată din data de 18.12.2018

Rezultate 1 - 7 din 7

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.