07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Ianuarie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 8 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 7 din 30.01.2019

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019 –Comuna ARDUSAT, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2019

privind aprobarea contractului de "Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori" - pentru comuna Ardusat, jud. Maramureș”

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 5 din 30.01.2019

privind aprobarea prețului de pornire la licitație, pentru masa lemnoasă pe picior din partida 1345820 P aferentă anului 2019-UAT Comuna ARDUSAT

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 4 din 30.01.2019

privind aprobarea prelungirii cu 9 luni (pînă la 31.12.2019) a scrisorii de garanție bancară nr. IG 113305877 din 02.11.2011 în valoare de 2.420.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor derulate prin P.N.D.R

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2019

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ardusat până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2023

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 2 din 30.01.2019

privind implementarea proiectului "REALIZARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA ARIEȘUL DE CÂMP,COMUNA ARDUSAT JUDEȚUL MARAMUREȘ"

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 1 din 30.01.2019

privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi Maramureș în Raportul de audit nr 1563/29.11.2018 și a deciziei nr 38/2018 încheiate în urma misiunii de audit a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017 la UAT Comuna Ardusat

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 30.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr.169 / 23.01.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, ,,Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate’’.

Rezultate 1 - 8 din 8

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.