07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Februarie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 8 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 13 din 28.02.2019

privind aprobarea Devizului General actualizat si a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES"

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 12 din 28.02.2019

privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati la finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Modernizare străzi Șiru Mic și Șiru Mare în localitatea Ardusat, Comuna Ardusat, județul Maramureș"

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 11 din 28.02.2019

cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 10 din 28.02.2019

privind insusirea Raportului anual a Primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ardusat pentru anul 2018

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 9 din 28.02.2019

darea în administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al comunei Ardusat, către Școala gimnazială Ardusat

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 8 din 28.02.2019

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare la data de 31.12.2018

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 419/20.02.2019

PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate"’.

Anunţuri / Comunicate
Super User

ÎNTABULĂRI GRATUITE

PROPRIETARII / POSESORII DE TERENURI IN:
  • PRUNDUL LUI BARTIS
  • MOINE
  • BICASTAU

Rezultate 1 - 8 din 8

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.