07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Martie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 6 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 17 din 25.03.2019

privind acordul de principiu pentru trecerea unei suprafețe de teren (aproximativ 168 metri pătrați) din domeniul public a Comunei Ardusat și administrarea Consiliului local Ardusat în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 16 din 25.03.2019

privind utilizarea sumei de 30.000 lei din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 15 din 25.03.2019

privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 14 din 25.03.2019

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în instanță pentru Dosar. nr 14439/182/2018-obiectul dosarului fond funciar DEGENFELD-SCHOMBURG PAUL-FRANCISC-AUGUSTIN-CRISTOF

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 25.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr.782/18.03.2019

PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, ,,Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate’’.

În data de 25.03.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr.11 din 18.03.2019, avînd următoarea:

Anunţuri / Comunicate
Super User

Convocare ședința de îndată din data de 05.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT

Convocare ședinta de îndată

din data de 05.03.2019

          Primarul Comunei ARDUSAT,

          În temeiul art,39 alin (4) din Legea 215/2001 republicată privind Administrația publică locală se convoacă în sedință de indata consilierii Consiliului Local a Comunei ARDUSAT la sediul Primăriei comunei Ardusat în data de 05.03.2019 ora 12:00 cu următoarea

Rezultate 1 - 6 din 6

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.