07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Aprilie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 8 of our articles broken down into Months and Years.
Dispozițiile Primarului
Super User

Dispoziţia nr. 15 din 24.04.2019

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral, din Comuna Ardusat, pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 26 mai 2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 21 din 19.04.2019

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul Comunei Ardusat

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 20 din 19.04.2019

privind aprobarea actului adițional la contractul de "Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori" - pentru comuna Ardusat, jud. Maramures, anul 2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 19 din 19.04.2019

pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 18 din 19.04.2019

privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019

Anunţuri / Comunicate
Super User

ANUNȚ PUBLIC: Suplimentare ORDINEI DE ZI din Dispoziția nr. 14 / 12.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 1175 / 16.04.2019

ANUNȚ PUBLIC SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI DIN DISPOZITIA NR. 14 / 12.04.2019

Rus Ciprian-Vasile – primar al comunei Ardusat,judetul Maramureș:

Având în vedere urgența,necesitatea și oportunitatea unor proiecte care nu pot fi amânate pentru sedința urmatoare propun:

Dispozițiile Primarului
Super User

Dispoziţia nr. 14 din 12.04.2019

privind convocarea Consiliului Local al Comunei ARDUSAT în ședința ordinară din data de 19.04.2019

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 19.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 1153 / 12.04.2019

PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, "Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate"’.

În data de 19.04.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr.14 din 12.04.2019, avînd următoarea:

Rezultate 1 - 8 din 8

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.