07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Iunie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 4 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 25 din 27.06.2019

privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 24 din 27.06.2019

privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare și realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramure"’

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind organizarea şedinței ordinare a Consiliului local al Comuna Ardusat, din data de 27.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 1717 / 21.06.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art, 39 alin (6) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
"Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate".

În data de 27.06.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

Ședința a fost convocată prin Dispozitia primarului nr. 25 din 21.06.2019, având următoarea:

Anunţuri / Comunicate
Super User

Convocare ședinta de îndată din data de 11.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 1470 / 23.05.2019

Convocare ședinta de îndată
din data de 11.06.2019

Primarul Comunei ARDUSAT,

În temeiul art,39 alin (4) din Legea 215/2001 republicată privind Administrația publică locală se convoacă în sedință de indata consilierii Consiliului Local a Comunei ARDUSAT la sediul Primăriei comunei Ardusat în data de 11.06.2019 ora 10:00 cu următoarea

Rezultate 1 - 4 din 4

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.