07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Iulie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 3 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 27 din 31.07.2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 26 din 31.07.2019

privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind desfășurarea sedinței Ordinare a Consiliului local al Comunei Ardusat, din data de 31.07.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a UAT sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În data de 31.07.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

avînd următoarea propunere de ORDINE DE ZI:

Rezultate 1 - 3 din 3

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.