07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

August 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 4 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 30 din 26.08.2019

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a comuniei Ardusat la Semestrul II.2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 29 din 26.08.2019

privind revocarea Hotărârii Consiliului local a comunei Ardusat nr. 19 pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Hotărârile Consiliului local
Super User

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind desfășurarea sedinței Ordinare a Consiliului local al Comunei Ardusat, din data de 26.08.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a UAT sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În data de 26.08.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat,

având următoarea propunere de ORDINE DE ZI:

Rezultate 1 - 4 din 4

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.