07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Septembrie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 8 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 35 din 25.09.2019

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ardusat în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ardusat pentru anul școlar 2019-2020

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 34 din 25.09.2019

pentru actualizarea listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardusat, însușit de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 6/2011 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ardusat

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 33 din 25.09.2019

privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat pentru anul 2020

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 32 din 25.09.2019

privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 31 din 25.09.2019

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ardusat nr. 25/2015 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a SMID MM, a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș și a Caietului de sarcini privind delegarea în zona de colectare Sârbi

Carieră
Super User

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general a comunei Ardusat, Județul Maramureș

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 2656 din 23.09.2019

Anunț

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general a comunei Ardusat, Județul Maramureș

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ardusat, Județul Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de Secretar general a comunei Ardusat, Județul Maramureș în data de 24 octombrie 2019, ora 10:00 – proba scrisă

Dispozițiile Primarului
Super User

Dispoziţia nr. 40 din 19.09.2019

privind convocarea Consiliului Local al Comunei ARDUSAT în ședința ordinară pentru data de 25 Septembrie 2019

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind desfășurarea sedinței Ordinare a Consiliului local al Comunei Ardusat, din data de 25.09.2019

PUBLICAȚIE

Avînd în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a UAT sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În data de 25.09.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat,

având următoarea propunere de ORDINE DE ZI:

Rezultate 1 - 8 din 8

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.