07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Octombrie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 10 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 40 din 31.10.2019

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ardusat, județul Maramures

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 39 din 31.10.2019

privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 38 din 31.10.2019

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a comuniei Ardusat la trimestrul III.2019

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 37 din 31.10.2019

privind trecerea unui imobil teren în suprafaţă de 168 mp, înscris în cf. 51258, nr cadastral 51258, situat în comuna Ardusat, din domeniul public al comunei Ardusat în domeniul public al statului

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 36 din 31.10.2019

privind aprobarea cofinanţării cu 1 % a contractului de Asistenţă Tehnică „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020”

Carieră
Super User

Rezultatul final a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, judetul Maramures

PRIMARIA Comuna Ardusat
Comisia de concurs
Nr. 2945/25.10.2019

Rezultatul final
a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, judetul Maramures

Anunţuri / Comunicate
Super User

PUBLICAȚIE: privind desfășurarea sedinței Ordinare a Consiliului local al Comunei Ardusat, din data de 31.10.2019

PUBLICAȚIE

Având în vedere prevederile art,.135 alin (4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinei de zi se aduce la cunostința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media, prin afisarea pe pagina de internet a UAT sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În data de 31.10.2019, orele 12:00 se va desfășura sedința Ordinară a Consiliului local Comuna Ardusat, Jud.Maramureș, care va avea loc la sediul primăriei comunei Ardusat.

având următoarea propunere de ORDINE DE ZI:

Carieră
Super User

Rezultatele la proba de interviu a concursului de recrutare organizat în data de 24.10.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș

PRIMARIA Comuna Ardusat
Comisia de concurs
Nr. 2942/24.10.2019

Rezultatele la proba de interviu
a concursului de recrutare organizat în data de 24.10.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș

În conformitate prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ și dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Carieră
Super User

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș, din data de 24.10.2019 - proba scrisă

PRIMARIA Comuna Ardusat
Comisia de concurs
Nr. 2939 /24.10.2019

Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat, Județul Maramureș, din data de 24.10.2019 - proba scrisă

În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ si dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Carieră
Super User

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat,jud.Maramureș din data de 24.10.2019 - proba scrisă

PRIMARIA Comuna Ardusat
Comisia de concurs
NR. 2849 din 15.10.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Ardusat,jud.Maramureș din data de 24.10.2019 - proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Rezultate 1 - 10 din 10

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.