07 Decembrie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Monthly Archive

Noiembrie 2019

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 5 of our articles broken down into Months and Years.
Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 45 din 25.11.2019

privind mandatarea ADIGIDM in vederea realizarii demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea si coordonarea activitatii de valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri de ambalaje din deseurile municipale impreuna cu deseurile municipale din aceeasi materiale

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 44 din 25.11.2019

privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 43 din 25.11.2019

privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 42 din 25.11.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei ARDUSAT

Hotărârile Consiliului local
Super User

Hotărârea nr. 41 din 25.11.2019

privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES"

Rezultate 1 - 5 din 5

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.