19 Iunie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, cls. I, grad superior la Compartiment Resurse umane-stare civilă

02 Noiembrie 2018
PRIMARIA ARDUSAT
NR. 2732 din 02.11.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, cls. I, grad superior la Compartiment Resurse umane-stare civilă, din data de 12.11.2018 - proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Filip Viorel Cristian Respins Art. 49 alin. (3) din HG 611/2008 cu modificările si compl. ulterioare, lipsa doc. originale pt. cf. cu originalul
2. Miclăuș Delia Doina Admis -

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.11.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Comuna Ardusat, Județul Maramureș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul UAT Comuna Ardusat.

Afişat astăzi, 02.11.2018, ora 13:00 la sediul Primăriei Ardusat.

Secretar comisie de concurs: Marchiș Marioara
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.