20 Aprilie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârile Consiliului local

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 27 of our articles broken down into Months and Years.

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2019

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ardusat până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2023

Hotărârea nr. 2 din 30.01.2019

privind implementarea proiectului "REALIZARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA ARIEȘUL DE CÂMP,COMUNA ARDUSAT JUDEȚUL MARAMUREȘ"

Hotărârea nr. 1 din 30.01.2019

privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi Maramureș în Raportul de audit nr 1563/29.11.2018 și a deciziei nr 38/2018 încheiate în urma misiunii de audit a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017 la UAT Comuna Ardusat

Hotărârea nr. 37 din 28.12.2018

privind aprobarea modului de exploatare si valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT pentru anul 2019

Hotărârea nr. 36 din 28.12.2018

privind actualizarea Anexei nr 3 Taxe speciale la HCL nr 25/31.10.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 la nivelul comunei ARDUSAT

Hotărârea nr. 35 din 28.12.2018

privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni

Hotărârea nr. 34 din 28.12.2018

privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățămînt preuniversitar de stat de pe raza comunei Ardusat, Jud.Maramureș pentru anul școlar 2019-2020

Hotărârea nr. 33 din 28.12.2018

privind implementarea unor obligații și angajamente referitoare la serviciul de salubrizare pentru atingerea indicatorilor minimi de performantă prevăzuți în Anexa 7 la Legea nr.211/2011


Hotărârea nr. 31 din 26.11.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT pentru microbuzele școlare MM 07 BIF și MM 09 WZB

Hotărârea nr. 30 din 26.11.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ardusat, județul Maramureș

Hotărârea nr. 29 din 26.11.2018

privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG 113305877 din 02.11.2011 în valoare de 2.420.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor derulate prin P.N.D.R.

Hotărârea nr. 28 din 31.10.2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 4 / 29.01.2016 pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi Șiru Mic și Șiru Mare în localitatea Ardusat, Comuna Ardusat,județul Maramureș"

Hotărârea nr. 27 din 31.10.2018

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT Comuna Ardusat, Judetul Maramures pentru anul 2019

Hotărârea nr. 26 din 31.10.2018

privind aprobarea ACORD/PROTOCOL DE ÎNFRĂȚIRE ȘI PARTENERIAT între Comuna Ardusat și satul Domulgeni, raionul Florești din Republica Moldova

Hotărârea nr. 25 din 31.10.2018

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 la nivelul comunei ARDUSAT

Hotărârea nr. 24 din 31.10.2018

privind rectificarea bugetului U.A.T.Comuna Ardusat, trim. IV anul 2018

Hotărârea nr. 23 din 28.09.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției privind ”INSTALARE SISTEME DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA ARDUSAT”

Hotărârea nr. 22 din 28.09.2018

privind aprobarea deschiderii unei balastiere in perimetrul râului Someș , comuna Ardusat, Judetul Maramureș

Hotărârea nr. 21 din 28.09.2018

privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. VITAL S.A.

Rezultate 1 - 20 din 27

Hotărârile Consiliului local

Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.